Czym jest metoda BALL?

Metoda BALL to mój autorski pomysł na skuteczną naukę języków. BALL to akronim pochodzący od angielskiej nazwy metody: Business Approach to Language Learning, czyli podejścia biznesowego w nauce języków. Stosowane narzędzia biznesowe wywodzą się z obszarów zarządzania projektami i produktami, zarządzania czasem, myślenia projektowego (design thinking).

metoda BALL, slowlingo

Narzędzia biznesowe, które wykorzystuję, to m.in.:

  • SMART,
  • prawo Pareto,
  • beczka czasu,
  • persona,
  • moodboard.

Metoda BALL działa w trzech obszarach:

  1. pomaga zdefiniować potrzeby i preferencje w nauce,
  2. pozwala obrać właściwy cel nauki, zaplanować ją oraz stworzyć optymalne warunki, które pomagają utrzymać dyscyplinę w dłuższej perspektywie,
  3. prezentuje sposoby na skuteczną naukę według tego, jak informacje przyswaja i przetwarza mózg.

Jak stosować metodę?

Metodę BALL na co dzień prezentuję i ćwiczę z klientami na warsztatach. Podczas kilkugodzinnych sesji odkrywają jakie mają silne cechy i jak mogą wykorzystać je w nauce języków. Uczą się znaleźć czas i zaplanować naukę języka oraz organizować przestrzeń tak, by sprzyjała nauce. Co więcej, poznają sposoby budowania nawyku uczenia się języków każdego dnia. Finalnie poznają techniki i metody sprzyjające zapamiętywaniu i odtwarzaniu informacji.